Under tiden 1.1.2022-31.10.2022 tar ni kontakt med SkärgårdsHälsan:

040-9604236

info@skargardshalsan.fi

www.skargardshalsan.fi

Veronica Granqvist

Utbildad massör

040-744 3005

massage.rhomboideus@gmail.com

Viksvägen 7b, 21660 Nagu

Namn *

E-post *

Telefon *

Ämne *

Meddelande *

Meddelandet togs emot.